Antická souhvězdí. Část 2. - Zodiak

27. října 2009 v 1:54 | onni |  Zajímavosti
"Svítí hvězdy na nebi proto, aby každý našel tu svou?"

Včerejší noc postihl naší vesnici na několik chvil výpadek proudu. Když jsem se podívala z okna z druhého patra našeho domu na celou vesnici, viděla jsem… vlastně, neviděla nic. Zato ale na obloze toho bylo vidět až až.
Včera totiž bylo u nás po hodně dlouhé době hezky a bylo čisté nebe. A tak jsem také po hodně dlouhé době měla šanci pozorovat hvězdy a hledat nová souhvězdí, protože se obloha za tu dobu dost posunula. Samozřejmě, k něčemu takovému musí být člověk noční pták, protože zimní souhvězdí začínají vycházet až kolem půlnoci.
A tak jsem včera "jásala" u zkoumání Oriona, také Eridianu, Malého psa, kompletní Velké medvědice a nádherně červeného Marsu a hlavně, konečně jsme také zahlédla Siriuse, tu nejjasnější hvězdu na noční obloze. Asi ve dvě ráno na mě najednou vyhukl Lev, což je dle mého nejkrásnější souhvězdí zodiaku - tedy zvířetníku.

Zvířetník nebo také zvěrokruh je pás znamení, která se táhnou na obloze. Během roku prochází Slunce těmito symboly, proto každý z nich má svůj konkrétní význam, přiřazené vlastnosti a signalizaci. Jedna se o důležitou symboliku v nejrůznějších aspektech vědeckých i filozofických. Na příklad Panna přináší se svou hvězdou Spikou nový klas, Vodník předpovídá podzimní deště a tak dále. Rozdíl mezi astronomickým a astrologickým zodiakem je v počtu souhvězdí, zatímco astrologie jich má 12, které samozřejmě všichni známe, v astronomii přibývá ještě jeden. Také doba procházení Slunce těmito místy se od astrologických dat liší. Původ Zodiaku je pravdopodobně v Mezopotámii, tento článek se ale bude věnovat třináctí starověkým souhvězdím a jejich řecko-římským příběhům.

Beran (Aries) 20 IV - 14 V Aries.svg
Všichni zajisté známé příběh o zlatém rouně. Kolik z nás si ale tento příběh spojí právě se znamením berana? Souhvězdí dostalo své jméno právě po zvířeti, které toto rouno vlastnilo.
Zlatý beran byl pomocníkem posla bohů Hermese. Ten uměl nejlépe procházet mezi světem živých a mrtvých, dokázal se dostat kamkoli, bohové také přemýšleli nad zadáním úkolu, který obnášel přinesení ostatků Hektora, když ho zabil Achilles. Proto, když Hermes měl odvézt děti krále Athamase od jejich macechy, která s dětmi špatně zacházela, využil pomoc létajicího zlatého berana. Zlaté rouno bylo také důvodem výpravy Ionáse a Argonatů.
Beran patří mezi souhvězdí menšího charakteru a nemá nijak zvláštní tvar, v podstatě je to jen pás hvězd blízko Andromédy. Kdysi v něm ležel jarní bod, proto je od starověku Beran prvním zvířetníkem, v dnešní době je však tento bod již v Rybách. Slunce je v souhvězdí po dobu 25 dnů.

Souhvězdí Berana


Býk (Taurus) 14 V - 21 VI Taurus.svg
Býk není nic víc nic míň než jedna z mnoha podob Dia, které používal při svých záletech. Podobu býka na sebe vzal, když chtěl svést Europu, dceru fénického krále Agénora a Télefassy. Unesl princeznu na Krétu a mel s ní tři syny. Na Krétu plaval, proto také souhvězdí představuje pouze přední část trupu býka, zbytek je schován v hloubce oblohy - ve Středozemním moři.
Býk se nachází mezi Beranem a Blíženci, patří k němu i Plejády a Krabí mlhovina. Slunce je v něm po dobu 38 dnů. Nejjasnější hvězdou je Aldebaran neboli Alfa Tauri, která svým jasem, podobně jak Capella či Arcturus připomíná miniaturní disco kouli.

Souhvězdí Býka


Blíženci (Gemini) 21 VI - 21 VII Gemini.svg
A opět zde máme plody Diovy nadržení. Blíženci představuji bratry Castora a Polydeuka (Polluxe), podle kterých jsou také pojmenovány dvě hlavní hvězdy, které tvoří jakési hlavy postav. Jelikož Zeus svedl Ledu jako labuť, narodili se chlapci z vajec. Pollux byl nesmrtelný a po smrti bratra vstoupil na Olym. Chtěl ale každý druhý den trávit s bratrem v podsvětí. Zeus je oba proměnil na souhvězdí, aby mohli být navždy spolu. V grafickém zobrazení se drží za ruce a dá se říct, že souhvězdí Blíženců je po grafické stránce asi nejvíce vizuálně podobným. Bratří se zúčastnili výpravy Argonautů pro zlaté rouno a byli patrony mořeplavců.
Souhvězdí se nachází blízko Býka a Raka a kousek od něj lze najít Mars. Slunce je v tomto zodiaku po dobu 30 dnů.

Souhvězdí Blíženců

Rak (Cancer) 21 VII - 11 VIII Cancer.svg
Rak symbolizuje jednu z 12 prací Herakla. Raka na něj poslala, jak jinak, Héra a měl pomoci hydře, stvůře, které po useknutí hlavy narůstaly dvě nové. Herkules je ale zabil oba. Přesto Héra ocenila obět raka a za odměnu ho umístila na nebesa.
Rak je malé souhvězdí složené s nepříliš jasných hvězd, proto není zrovna lehké jej najít. Nachází se mezi Blíženci a Lvem a Slunce je v něm 21 dní.

Souhvězdí Raka

Lev (Leo) 11 VIII - 17 IX Leo.svg
Je to další příběh, který souvisí s Heraklem a jeho dvanácti pracemi. Byla to konkrétně práce první, kdy měl zabit nemejského lva, který vyhubil nebo zahnal všechny lidi v okolí. Herakles, když po dlouhém pátrání na lva narazil, zkoušel různé zbraně, ale žádné nebyly účinné. Nakonec nahnal lva do jeskyně, kde ho udusil. Načež se pro změnu začali lidi v okolí bát jeho.
Souhvězdí Lva je dobře viditelné již v těchto dobách, lépe ale v zimě, kdy člověk nemusí čekat do noci. Souhvězdí je velké a jasně a úplně lehce rozpoznatelné a najdete ho mezi Rakem (nebo spíše Blíženci, protože Rak není moc dobře vidět) a Pannou. Slunce jim prochází po dobu 37 dnů.

Souhvězdí Lva

Panna (Virgo) 17 IX - 31 X Virgo.svg
Druhé největší souhvězdí na obloze (po Hydře) - souhvězdí Panny má příběhu asi nejvíce. Prvotně tady byla hvězda Spika, která v dávných dobách vycházela se Sluncem v době srpna. Spika znamená klas a ukazovala rolníkům začátek žní. V dnešní době, kdy je souhvězdí viditelné nejlépe na jaře, klas je spíše novým začátkem úrody. Podle této hvězdy dostalo souhvězdí své jméno a symbolizuje snad všechny známe bohyně a panny, které se v mytologii a historii objevily, od postav z doby Mezopotamie, přes Athénu, Kallistó či Héru a Persefónu, až po Marii, matku Ježíšovu. Nejčastěji ale představuje řeckou bohyni spravedlnosti Diké.
Pannu lze nejlépe najít právě podle Spiky, které je na prodloužené linii od hvězdy Arcturus (nejjasnější hvězdy Pastýře). V této chvíli je Spika viditelná pouze v ranních hodinách, stejně jako Venuše, která za nějaký moment zmizí úplně a objeví se zase až v březnu. Slunce je v souhvězdí Panny 44 dní.

Souhvězdí Panny

Váhy (Libra) 31 X - 23 XI Libra.svg
Souhvězdí, které jako jediné ze zvěrokruhu nepředstavuje živou bytost. Kdysi bylo součástí Štíra, jakožto jeho kleště, což je známo i podle arabských názvů nejjasnějších hvězd - Jižní a Severní klepeto. Později vzniklo samostatné souhvězdí Váhy, které zobrazují spravedlnost, ale především, vzhledem k době procházení Slunce tímto místem na obloze - symbolizují rovnou míru mezi dnem a nocí - tedy podzimní rovnodennost. Jelikož leží mezi Štírem a Pannou, jsou to také váhy spravedlnost, které ve své ruce drží Panna. Není to moc viditelné souhvězdí, lze ho najít právě podle klepet Štíra a to i tak těžce. Slunce je ve Váhách 23 dní.

Souhvězdí Váh

Štír (Scorpio) 23 XI - 30 XI Scorpio.svg
Příběh štíra je úzce spjat s příběhem Oriona. Orion byl synem Poseidona, prý urostlým a hezkým. Jedna z verzí jeho smrti mluví o tom, že se do něj zamilovala Eos, bohyně jitřenky, a bohové tak žárlili, že Artemis Oriona zastřelila z luku (luk také drží zobrazení Oriona na nebi). Jiná verze ale mluví o tom, že Oriona měl zabít právě štír. Neví se, zda se mu to podařilo, taky existuje několik verzí. Důležité ale je, že když jedno souhvězdí vychází, druhé zapadá. I Slunce se Štíra bojí, protože v tomto znamení pobývá pouhých 7 dní.

Souhvězdí Štíra

Hadonoš (Ophiuchus) 30 XI - 18 XII Asclepius staff.svg
Deváté souhvězdí je oným třináctým znakem astronomického zvěrokruhu. Ke klasickým dvanácti nepatří, protože ekliptika (pás cesty Slunce) nim prochází jen krátce. Symbolizuje Asklepia, syna nymfy Koronis a Apollóna. V řecké mytologií není postavou příliš významnou, jeho kult je rozvíjel pozdě. Byl to léčitel, své znalosti získal od kentaura Cheiróna. Jeho znalosti byly ale nakonec tak velké, že ho Zeus potrestal za přivlastnění si božského monopolu na nesmrtelnost. Zabil ho bleskem, ale Apollón ho později přenesl na oblohu. Asklepios je patronem lékařů (symbol souhvězdí lze vidět především na lékárnách).
Souhvězdí tedy představuje řeckého lékaře, který drží v ruce Hada (samostatné souhvězdí). Velké souhvězdí se rozpíná od Herkula až ke Štíru. Slunce je v něm po dobu 18 dnů.

Souhvězdí Hadonoše

Střelec (Sagittarius) 18 XII - 19 I Sagittarius.svg
Jedná báje mluví o Krótovi, synovi boha Pana, vynálezci lukostřelby. Proto je zobrazován jako kentaur, je to osoba s lukem, která jede na koni na lov. Verze o kentaurovi ale mluví o oblíbenci Múz, který za svůj vynález lukostřelby byl přenesen na noční oblohu.
Souhvězdí se nachází blízko Štíra, ale také Jižní koruny. Z čehož vyplývá, že ho u nás moc dobře vidět není, pokud vůbec. Nejsvětlejší hvězdy tvoří "Čajovou konvici", podle které se dá souhvězdí najít. Slunce ho protíná po dobu 32 dnů.

Souhvězdí Střelce

Kozoroh (Capricornus) 19 I - 16 II Capricorn.svg
Není to nikdo jiný jak již výše zmiňovaný otec Króta - Pan. Pan (Faun) byl bohem horských lesů, pastvin, dobytka, stád, pastýřů a lovců. Měl lidskou podobu propojenou s kozlem a rybou. Podle jiné verze v něm z člověka nebylo skoro nic a jeho matka se ho po narození vyděsila a opustila ho. Hermes ho přenesl na Olymp, kde se mu zase všichni smáli. Odešel tedy do Arkádie. Byl energický a veselý, často se účastnil radovánek. Podle jiné verze měl lidskou podobu a proměnil se, když bohové utíkali před obludným Tyfonem. Všichni se proměnili ve zvířata, jen on v napůl kozla a napůl rybu. To Dia tak udivilo, že Pana přenesl na oblohu.
Najít kozoroha je naprosto jednoduché a to i když jsou jeho hvězdy spíše slabé. Proč? Protože v jeho prostorách se pohybuje Jupiter - největší planeta Sluneční soustavy a taky jeden z nejjasnějších objektů na noční obloze. Kousek nad tímto zvířetníkem lze pomocí dalekohledu najit také Neptun. Souhvězdí se nachází blízko Vodnáře a Jižní ryby a Slunce je v něm 28 dní.

Souhvězdí Kozoroha

Vodnář (Aquarius) 16 II - 12 III Aquarius.svg
Vodnář vlastně ani tak nezobrazuje někoho konkrétního. Jedná se prostě o boha, který lije z nebes životodárnou vodu, tedy jeden ze základních živlů a prvek, bez kterého by na zemi nebylo života. Přesto byla tato funkce často spojována s mytologickými postavami. Nejznámější Ganimedes, prý milenec Dia, na Olympu rozléval ambrózií. Později byl přenesen na oblohu jako ten, který rozdává posvátnou tekutinu. Pro obyčejné smrtelníky samozřejmě vodu.
Vodnáře lze najít taky podle Jupitera, i když je od něj vzdálenější, také podle Pegase nebo Delfína, tedy více rozpoznatelných souhvězdí. Slunce v něm pobývá 24 dní.

Souhvězdí Vodnáře

Ryby (Pisces) 12 III - 19 IV Pisces.svg
Poslední znamení zvěrokruhu vypráví příběh o útěku před mnohohlavým obrem Tyfonem, který přepadl bohy u Eufratu a před kterým utíkal právě i Pan. Jedná se o Afrodité a jejího syna Erota, kteří se při úprku proměnili na ryby. Hvězda Alfa Piscium představuje uzel, kterým jsou ryby k sobě navždy svázány.
V souhvězdí se nachází jarní bod - přináší jarní rovnodennost. Lze podle něj i najít planetu Uran. Najdete ho blízko Pegase a Velryby. Slunce v něm po 38-denním pobytu končí své zvířetníkové putování.

Souhvězdí Ryb


Zdroje: Ian Ridpath - Hvězdy a planety, Cotterell, A. - Encyklopedie mytologie, Wikipedia Hvězdy
 


Komentáře

1 Huntmaster Huntmaster | 27. října 2009 v 16:04 | Reagovat

Musím se přiznat, že jsem neznal všechny příběhy. Kouzlo nočního pozorování znám, čas u toho ubíhá jak voda, ale pouliční osvětlení to dokáže pěkně zkazit. Ale je to pěkná zábava, to jo.
Jinak zkoumej dál, třeba objevíš nějáké nové "disco koule":D, už se to párkrát stalo;)
(chtěl jsem hodnotit pěti hvězdičkami, ale překlikl jsem, takže jich tam je jen 4 a půl, ale má jich tam být pět)

2 onni onni | Web | 27. října 2009 v 16:53 | Reagovat

No, zatim nemam ani poradny dalekohled, preci jen je to vetsi investice a treba ted, kdyz je porad hnusne by me ta investice asi stvala :D takze disco kouli asi jen tak neobjevim :D
ale ty pribehy me strasne berou, vubec, cist mytologii je fajn, jak si lidi proste vymysleli pribehy na ruzne prirodni ukazy, dokonce jak vznikaly hory :D
jinak, dik za tech pomyslnych 5 hvezdicek :D

3 Huntmaster Huntmaster | 27. října 2009 v 21:22 | Reagovat

On je samotný dalekohled je ještě ralativně !levný!, ale těch kravin okolo, když chce člověk, aby to alspoň za něco stálo.
Taková investice pěkně naštve, mě obecně naštvala, i když Saturn byl k nezaplacení, to jo.
Příbehy to jsou pěkné, proto jsem si i rád přečetl různé pověsti a báje, přestože to byla povinná četba.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama